Email: info@abk-mfg.com | Tel: 86 21 60448708
  • Plastic Manufacturers China
  • Chinese Molding Companies
  • China Casting Company

Chào mừng đến với công ty Molding Trung Quốc và các nhà sản xuất nhựa Trung Quốc

Hoa Mộc Lan Các dịch vụ

Chúng tôi không chỉ làm sản phẩm, chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm thiết kế, lắp ráp và đóng gói, cũng như dịch vụ giao hàng.

Thiết kế sản phẩm

Nếu bạn chỉ có khái niệm đơn giản về những gì bạn muốn thực hiện, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ phát triển các sản phẩm thiết kế cho bạn....

hợp ngữ

Nếu bạn có một số thành phần trong một phần, chúng tôi có thể sản xuất tất cả chúng và sau đó làm việc lắp ráp cho bạn....

Bao bì

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đóng gói sản phẩm, chẳng hạn như bao bì nhựa, bao bì hộp carton, cũng bao gồm in ấn logo. Chỉ cần cho chúng tôi biết những gì bạn muốn và chúng tôi sẽ làm điều đó cho bạn....